Biểu đồ Project Plan Gantt với khả năng đi sâu trong Excel

Biểu đồ Gantt

Biểu đồ Gantt rất hữu ích để hình dung dòng thời gian và hoạt động của một dự án . Trong bài viết này, hãy tìm hiểu cách tạo biểu đồ gantt của dự án... Read more »
bảng điều khiển quản lý dự án - đã hoàn thiện

Tạo Bảng điều khiển dự án tương tác hoàn toàn với Excel

Trong bài viết và loạt video này, hãy tìm hiểu cách tạo  Bảng điều khiển dự án tương tác hoàn toàn với Excel,  như minh họa ở bên phải.  Bạn sẽ học: Biểu đồ... Read more »