gia sư kế toán tại nhà
Số lượt xem

Đang online13
Tổng xem1

Bạn đã biết thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là khi nào chưa? Các đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ? Và có được sử dụng hóa đơn giấy trong năm 2019 không. Các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây nhé!

Thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là khi nào ?

Ngày 30/9/2019 Bộ Tài Chính ban hành Thông tư  68/2019/TT-BTC, Tại khoản 3 và 4 Điều 26 quy định:

 “Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại Thông tư này”

Như vậy lộ trình bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử vẫn sẽ là ngày 01/1/2020 (Theo Khoản 2, Điều 35 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP đã ban hành ngày 01/11/2018 trước đó)

Thời gian gần đây, Quốc hội vừa thông qua Luật quản lý thuế (sửa đổi), tại chương X quy định về hóa đơn, chứng từ điện tử có nêu “Những nội dung về hóa đơn, chứng từ điện tử sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2022. Khuyến khích các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện những quy định về hóa đơn điện tử tại Luật này trước ngày 1/7/2022.”

 Điều này đã khiến rất nhiều bạn hiểu nhầm là lùi thời gian sử dụng hóa đơn điện tử sang 1/7/2022. Tuy nhiên quy định này được hiểu là quy định chung dành cho hóa đơn, chứng từ điện tử nói chung, bao gồm: hợp đồng, đề nghị, thông báo, xác nhận hoặc các tài liệu khác ở dạng thông điệp dữ liệu do các bên đưa ra liên quan tới việc giao kết hay thực hiện hợp đồng.

Riêng Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các đô thị lớn phải hoàn thành triển khai hóa đơn điện tử trong năm 2019

Đối tượng bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Các đối tượng bắt buộc phải sử hóa đơn điện tử kể từ ngày 1/11/2020 bao gồm:

 1. Tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ gồm:
 • Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật các tổ chức tín dụng, Luật kinh doanh bảo hiểm, Luật chứng khoán, Luật dầu khí và các văn bản quy phạm pháp luật khác dưới các hình thức: Công ty cổ phần; công ty trách nhiệm hữu hạn; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân;
 • Đơn vị sự nghiệp công lập có bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ;
 • Tổ chức được thành lập và hoạt động theo Luật hợp tác xã;
 • Tổ chức khác;
 • Hộ, cá nhân kinh doanh.
 1.  Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, dịch vụ.
 2.  Tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử.
 3.  Cơ quan quản lý thuế các cấp và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng hóa đơn.

Năm 2019 có được đặt in hóa đơn giấy nữa không

Theo Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 11 năm 2018

 • Những doanh nghiệp thành lập từ ngày 01/11/2018 bắt buộc dùng hóa đơn điện tử
 • Các doanh nghiệp đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018, thì được phép tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31/10/2020. Nếu dùng hết hóa đơn giấy trước ngày 01/11/2020 thì sẽ chuyển sang hóa đơn điện tử mà không được in hóa đơn giấy.

Như vậy trong năm 2019 doanh nghiệp không được đặt in hóa đơn giấy nữa

Có được dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy trong năm 2019 không

Doanh nghiệp đã đặt in, hóa đơn tự in, hoặc đã mua hóa đơn của cơ quan thuế để sử dụng trước ngày 1/11/2018 và vẫn đang sử dụng hóa đơn giấy có thể sử dụng song song với hóa đơn điện tử

Lưu ý khi sử dụng song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy:

 • Không xuất 2 hình thức hóa đơn với 1 đơn hàng, cụ thể hơn nếu 1 đơn hàng đã sử dụng hóa đơn điện tử thì không sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in và ngược lại: 1 đơn hàng đã sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in thì không sử dụng hóa đơn điện tử.
 • Có thể sử dụng song song hóa đơn giấy và hóa đơn điện tử với các đơn hàng, dịch vụ khác nhau. Ví dụ: mặt hàng A doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử thì mặt hàng B có thể sử dụng hóa đơn giấy.

 

 

 


 

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn