Những điều cơ bản khi hạch toán kế toán trong công ty bất động sản

Những điều cơ bản khi hạch toán kế toán trong công ty bất động sản 30/09/2019 295 Khác với các loại hình doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thông thường, kế toán... Read more »

Cách hạch toán dự phòng nợ khó đòi mới nhất

  Cách hạch toán dự phòng nợ khó đòi mới nhất Trong doanh nghiệp, có những khoản nợ đã đến hạn nhưng chưa thu hồi được và công việc của kế toán... Read more »

Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập kê khai thuế như thế nào?

Bạn đang tìm hiểu Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập kê khai thuế như thế nào? Các doanh nghiệp thường mở thêm các chi nhánh mới để tăng quy... Read more »

Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối năm 2019

Cách hạch toán các bút toán kết chuyển cuối năm 2019 12/11/2019 1327 Hạch toán kết chuyển là công việc mà kế toán nào cũng phải thực hiện mỗi khi kết thúc... Read more »

Các câu hỏi thường gặp khi hạch toán tiền đặt cọc

Các câu hỏi thường gặp khi hạch toán tiền đặt cọc 30/11/2019 5869 Hình thức đặt cọc trước tiền hàng hóa, dịch vụ trong kinh doanh là một hình thức mua bán... Read more »

Hạch toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

Hạch toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 29/11/2020 729 Kế toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng phản ánh số tiền khách hàng phải trả... Read more »

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 30/06/2020 999 Rows of shelves with boxes in modern warehouse Kê khai thường xuyên là phương pháp hạch toán hàng... Read more »

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 154 – Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang theo Thông tư 107

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 154 – Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang theo Thông tư 107 23/02/2020 1522 Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế toán và... Read more »

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 200 11/12/2019 2981 Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là một tài khoản quen thuộc với kế toán, thường được sử... Read more »

Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 11/02/2020 5996 Đối với các công ty sản xuất, tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp đã... Read more »

Phương pháp hạch toán tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu

Phương pháp hạch toán tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu 06/03/2020 1288 Trong quá trình kiểm kê, doanh nghiệp có thể phát hiện thừa, thiếu tài sản cố định. Mọi... Read more »

Chiết khấu thương mại là gì? Cách hạch toán chiết khấu thương mại?

Chiết khấu thương mại là gì? Cách hạch toán chiết khấu thương mại? 20/04/2021 1068 Đối với các doanh nghiệp đơn thuần là thương mại hoặc là nhà phân phối cho các... Read more »

Hàng cho, biếu, tặng trong doanh nghiệp hạch toán thế nào cho đúng chuẩn

Hàng cho, biếu, tặng trong doanh nghiệp hạch toán thế nào cho đúng chuẩn 07/10/2019 1450 Shopping Online Background Trong doanh nghiệp, đôi khi kế toán phải xử lý các nghiệp vụ... Read more »

Cách hạch toán nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 200

Cách hạch toán nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 200 16/05/2019 2649 Quản trị nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, trong đó... Read more »

Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 26/09/2019 1856 Ketoan.vn sẽ giới thiệu đến bạn cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư... Read more »

Hạch toán tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư 200 28/04/2020 1024 Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế... Read more »