Nguyên tắc hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Nguyên tắc hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

1140

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác là tài khoản thường được dùng để kế toán các khoản phải trả, phải nộp khác, bên cạnh các tài khoản phải trả như phải trả người bán, phải trả công nhân viên… Vậy nguyên tắc hạch toán tài khoản 338 như thế nào theo thông tư hiện hành? Ketoan.vn sẽ giới thiệu đến bạn thông qua bài viết dưới đây.

tài khoản 338 - phải trả, phải nộp khác

1. Nguyên tắc kế toán

1.1. Tài khoản này dùng để phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp khác ngoài các nội dung đã được phản ánh ở các tài khoản khác thuộc nhóm tài khoản từ TK 331 đến tài khoản 337.

Bên cạnh đó, tài khoản này cũng dùng để hạch toán doanh thu nhận trước về các dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng và các khoản chênh lệch giá phát sinh trong giao dịch bán hàng thu tài sản là thuê tài chính hoặc thuê hoạt động

1.2. Tài khoản này có nội dung và phạm vi phản ánh các nghiệp vụ chủ yếu sau:

1.3. Các khoản phải trả, phải nộp khác bằng ngoại tệ hoặc việc thanh toán các khoản phải trả, phải nộp khác đó phải theo dõi chi tiết gốc ngoại tệ riêng và quy đổi ngoại tệ ra đơn vị tiền tệ kế toán.

Nguyên tắc quy đổi:

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Bên Nợ:

Bên Có:

Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác vừa có số dư cuối kỳ bên Nợ, vừa có số dư cuối kỳ bên Có.

Xem thêm bài viết tại:

Phương pháp kế toán theo tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư 133

Cách hạch toán tài khoản 331 – Phải trả người bán theo Thông tư 133

Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả công nhân viên

Recommended For You

About the Author: hocketoan