Nắm vững bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

Nắm vững bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

226

Nắm vững bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

Đối với người làm kế toán, điều cơ bản nhất đó là phải nắm được những kiến thức về bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán, từ đó mới có thể hạch toán đúng bản chất của các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ giúp bạn nắm vững được bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán.

Nắm vững bản chất, đối tượng và phương pháp hạch toán kế toán

1. Bản chất của hạch toán kế toán

1.1. Nhiệm vụ của hạch toán kế toán

1.2. Phân loại hạch toán kế toán

1.3. Nguyên tắc hạch toán kế toán

2. Đối tượng hạch toán của kế toán

Đối tượng của hạch toán kế toán được phân tích qua các nội dung sau:

2.1. Tài sản

a, Điều kiện ghi nhận tài sản

b, Phân loại tài sản

2.2. Nguồn vốn

Kết luận:

3. Phương pháp hạch toán kế toán

3.1. Phương pháp tổng hợp và cân đối

3.2. Phương pháp tính giá

3.3. Phương pháp chứng từ kế toán

3.4. Phương pháp đối ứng

Xem thêm các bài viết tại

Các công việc của kế toán nội bộ

2 phương pháp hạch toán kế toán bán buôn hàng hóa qua kho

Kế toán cần biết phương pháp sửa sổ kế toán đúng quy định

Recommended For You

About the Author: hocketoan