Hạch toán tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư 200 28/04/2020 1024 Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế... Read more »

Hướng dẫn hạch toán chi phí quà Tết tặng khách hàng và nhân viên

Hướng dẫn hạch toán chi phí quà Tết tặng khách hàng và nhân viên 06/01/2020 2925 Tặng quà Tết dường như đã trở thành thông lệ không thể thiếu; nét văn hóa... Read more »

Hạch toán tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo hướng dẫn của Thông tư 107

Hạch toán tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo hướng dẫn của Thông tư 107 08/03/2020 1875 Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ... Read more »

Hạch toán tài khoản 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Hạch toán tài khoản 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất 09/01/2020 1447 Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt là công việc bắt buộc với kế toán trong việc ghi... Read more »

Phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200

Phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200 03/09/2019 1204 Trong quá trình hoạt động tại doanh nghiệp có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh... Read more »

Hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán theo hướng dẫn của Thông tư 107

Hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán theo hướng dẫn của Thông tư 107 04/03/2020 2219 Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ... Read more »

Sơ đồ tổng hợp hạch toán kế toán xây dựng công trình

Sơ đồ tổng hợp hạch toán kế toán xây dựng công trình 14/04/2020 1962 Kế toán xây dựng là kế toán đặc thù và khó hơn nhiều kế toán trong các lĩnh... Read more »

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 171 – Giao dịch mua, bán lại trái phiếu Chính phủ theo hướng dẫn của Thông tư 200 03/04/2020 511 Bài viết sẽ nêu ra các... Read more »

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 244 – Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược theo hướng dẫn của Thông tư 200 07/04/2020 219 Bài viết sẽ nêu ra các nguyên... Read more »

Nhập khẩu ủy thác hạch toán như thế nào?

Nhập khẩu ủy thác hạch toán như thế nào? 23/10/2019 1478 Đối với doanh nghiệp kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, có nhiều hình thức để khác nhau để nhập khẩu hàng... Read more »

Những điều cần nhớ khi Xuất hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại

Những điều cần nhớ khi Xuất hóa đơn và hạch toán hàng khuyến mại 01/08/2019 319 Các doanh nghiệp kinh doanh thường sử dụng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng... Read more »

Hạch toán tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 356 – Quỹ phát triển khoa học và công nghệ theo hướng dẫn của Thông tư 200 18/04/2020 373 Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế... Read more »

Hạch toán tài khoản 332 – Các khoản phải nộp theo lương theo hướng dẫn của Thông tư 107

Hạch toán tài khoản 332 – Các khoản phải nộp theo lương theo hướng dẫn của Thông tư 107 05/03/2020 7696 Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp... Read more »

Cách hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Cách hạch toán tài khoản 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái 04/09/2019 1535 Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu sẽ chủ yếu xảy ra các nghiệp vụ kinh tế sử... Read more »

Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định tài khoản 211 theo thông tư 133

Nguyên tắc hạch toán tài sản cố định tài khoản 211 theo thông tư 133 29/07/2019 2155 Tài khoản 211 – tài khoản phản ánh tài sản cố định của doanh nghiệp... Read more »

Hạch toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 631 – Giá thành sản xuất theo hướng dẫn của Thông tư 200 08/05/2020 476 Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế toán và hướng dẫn... Read more »