gia sư kế toán tại nhà
Số lượt xem

Đang online6
Tổng xem1

Kinh nghiệm sắp xếp chứng từ kế toán khoa học nhất dành cho dân kế toán mà ai cũng phải biết

Trong bài viết này sẽ trình bày kinh nghiệm sắp xếp chứng từ khoa học dành cho dân kế toán với tiêu chí muốn làm kế toán giỏi điều kiện cần là phải biết sắp xếp chứng từ kế toán khoa học

Bạn không biết nên sắp xếp chứng từ như thế nào cho gọn gàng?

Bạn chưa biết sắp xếp như thế nào để khi cơ quan chức năng vào giải trình thuận tiện nhất?

Bạn chưa biết sắp xếp như thế nào để khi sếp cần lấy thuận tiện nhất?

Kinh nghiệm sắp xếp chứng từ kế toán khoa học

Có 2 cách để sắp xếp chứng từ kế toán

Cách 1: Chúng ta sẽ sắp sếp theo cách mỗi loại là 1 bộ, với cách này mỗi loại chứng từ sắp thành thứ tự tăng dần theo ngày tháng, năm. Mỗi loại độc lập loại kia không chung chạ

+ Sắp sếp theo thứ tự sau:

    Tờ khai thuế quý: GTGT, TNCN, MB, báo cáo SDHĐ BC26….tất cả những gì liên quan đến khai thuế thì gộp lại thành 1 bộ thứ tự từ tháng 1 _ đến tháng 12, hoặc quý 1 đến quý 4

    Hóa đơn đầu vào: sắp theo thứ tự tăng dần theo ngày giống trên tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế thành 1 bộ thứ tự từ tháng 1 _ đến tháng 12, hoặc quý 1 đến quý 4

    Hóa đơn đầu ra: sắp theo thứ tự tăng dần theo ngày giống trên tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế thành 1 bộ thứ tự từ tháng 1 _ đến tháng 12, hoặc quý 1 đến quý 4

+ Chứng từ phiếu chi:

    Đóng gộp toàn bộ phiếu chi thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì 1 tháng là 1 quyển

+ Chứng từ phiếu thu:

    Đóng gộp toàn bộ phiếu thu thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì 1 tháng là 1 quyển

+ Chứng từ hoạch toán:

    Đóng gộp toàn bộ phiếu hoạch toán thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì 1 tháng là 1 quyển

+ Chứng từ ngân hàng:

    Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì 1 tháng là 1 quyển

+ Phiếu xuất kho:

    Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì 1 tháng là 1 quyển

+ Bảng phân bổ: 242,214

    Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh

Cách 2: Chúng ta sẽ sắp xếp theo bộ chứng từ

+Bước 1.1: Sắp xếp theo bộ chứng từ chung.

    Tờ khai thuế quý: GTGT, TNCN, MB, báo cáo SDHĐ….tất cả những gì liên quan đến khai thuế thì gộp lại

    Hóa đơn đầu vào và ra sắp theo thứ tự tăng dần theo ngày giống trên tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế

    Nếu hóa đơn đầu vào  < 20.000.000 mà thanh toán tiền mặt: Hóa đơn kẹp cùng phiếu chi tiền + phiếu nhập kho

    Nếu hóa đơn đầu vào > 20.000.000 mà thanh toán chuyển khoản: Hóa đơn kẹp cùng phiếu hoạch toán+ Ủy nhiệm chi phô tô

+Bước 1.2: Sắp xếp theo bộ chứng từ riêng.

- Chứng từ ngân hàng:

    Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì 1 tháng là 1 bộ

- Phiếu xuất kho:

    Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh nếu ít, nếu nhiều thì 1 tháng là 1 bộ

- Bảng phân bổ: 242,214

    Đóng gộp toàn bộ thành 1 tập từ tháng 1-12 trong năm phát sinh

 

 

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn

Không có tin nào