Chuẩn mực kế toán : Mã số 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuẩn mực kế toán  này được quy định ở Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC  ngày 12/05/2005 và được hướng dẫn thi hành ở Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007 QUY ĐỊNH CHUNG Mục đích... Read more »

Chuẩn mực kế toán : Mã số 11 – Hợp nhất kinh doanh

Chuẩn mực kế toán : Mã số 11 – Hợp nhất kinh doanh Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp∙Nguyên lý kế toán Chuẩn mực kế toán  này được... Read more »

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP

[ Toàn bộ Nghị định 41/2018/NĐ-CP ] QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP [Có hiệu lực từ ngày 01/05/2018] Ngày 12... Read more »