Hướng dẫn về nguyên tắc kế toán các khoản phải thu theo thông tư 200

Hướng dẫn về nguyên tắc kế toán các khoản phải thu theo thông tư 200 Chuyên mục: Kế toán Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu... Read more »

Những điều cần biết về thời hạn lưu trữ các loại chứng từ kế toán

Những điều cần biết về thời hạn lưu trữ các loại chứng từ kế toán Chuyên mục: Kế toán∙Kế toán thuế Mỗi loại tài liệu như Hóa đơn, Hợp đồng lao động,... Read more »

Hướng dẫn nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang theo thông tư 200

Hướng dẫn nguyên tắc kế toán tài sản cố định, bất động sản đầu tư, chi phí đầu tư xây dựng cơ bản dở dang theo thông tư 200 Chuyên mục: Kế... Read more »

Hiểu biết cơ bản về Nguồn vốn trong kế toán

Hiểu biết cơ bản về Nguồn vốn trong kế toán Chuyên mục: Kế toán Nguồn vốn và Tài sản là hai khái niệm cơ bản trong kế toán mà bất kỳ kế... Read more »

Hướng dẫn nguyên tắc kế toán Vốn chủ sở hữu theo thông tư 200

Hướng dẫn nguyên tắc kế toán Vốn chủ sở hữu theo thông tư 200 Chuyên mục: Kế toán Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực... Read more »

Tải về mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel

Tải về mẫu Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt theo Thông tư 133 trên Excel Chuyên mục: Chế độ kế toán theo TT133∙Sổ sách kế toán Sổ kế toán chi... Read more »

Hướng dẫn các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh năm 2019

Hướng dẫn các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm cần điều chỉnh năm 2019 Chuyên mục: Kế toán Học Gia Sư Kế Toán có nhận được... Read more »

Hướng dẫn sơ đồ chữ T và cách tính số dư tài khoản kế toán

Hướng dẫn sơ đồ chữ T và cách tính số dư tài khoản kế toán Chuyên mục: Chế độ kế toán theo TT133 Ở bài viết trước tôi đã giới thiệu về Kết... Read more »

Hướng dẫn cách in sổ sách chứng từ cuối năm và cách sắp xếp chứng từ kế toán

Hướng dẫn cách in sổ sách chứng từ cuối năm và cách sắp xếp chứng từ kế toán Chuyên mục: Góc chia sẻ∙Kế toán Sắp tới thời gian phải nộp báo cáo... Read more »

Băn khoăn công việc kế toán thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

Băn khoăn công việc kế toán thuế cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Chuyên mục: Excel cơ bản∙Kế toán∙Kế toán tổng hợp Với kinh nhiệm hơn 10 năm làm kế toán cho... Read more »

Hàm, công thức Excel sử dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm SUMIFS

Hàm, công thức Excel sử dụng trong kế toán tiền lương, nhân sự: Hàm SUMIFS Chuyên mục: Excel cơ bản∙Hành chính nhân sự∙Kế toán∙Kế toán tiền lương∙Thủ thuật Excel Những hàm, công... Read more »

Hướng dẫn lập và sử dụng sổ cái tài khoản trên Excel theo nguyên lý kế toán

Hướng dẫn lập và sử dụng sổ cái tài khoản trên Excel theo nguyên lý kế toán Chuyên mục: Kế toán Bài viết này sẽ hướng dẫn lập và sử dụng sổ... Read more »

Hướng dẫn cách định khoản kế toán

Hướng dẫn cách định khoản kế toán Chuyên mục: Nghiệp vụ kế toán Ở bài viết trước tôi đã Hướng dẫn sơ đồ chữ T và cách tính số dư tài khoản... Read more »

Hướng dẫn cách lọc danh sách tài khoản tổng hợp trong danh mục tài khoản kế toán

Hướng dẫn cách lọc danh sách tài khoản tổng hợp trong danh mục tài khoản kế toán Chuyên mục: Excel cơ bản∙Excel nâng cao∙Kế toán∙Kế toán tổng hợp∙Thủ thuật Excel Đối với... Read more »

Hướng dẫn định khoản kế toán cơ bản trong kế toán

Hướng dẫn định khoản kế toán cơ bản trong kế toán Chuyên mục: Kế toán Định khoản kế toán là cách xác định ghi chép số tiền của các Nghiệp vụ kinh... Read more »

Excel kế toán: Ứng dụng hàm Sumproduct – Phần 2

Excel kế toán: Ứng dụng hàm Sumproduct – Phần 2 Chuyên mục: Excel cơ bản∙Excel nâng cao∙Hành chính nhân sự∙Kế toán∙Kế toán tiền lương∙Kế toán tổng hợp Hôm nay hocexcel.online gửi tới... Read more »