Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 200

2981

Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là một tài khoản quen thuộc với kế toán, thường được sử dụng đối với các khoản tiền đã gửi nhưng chưa nhận được thông báo xác nhận. Vậy cách hạch toán tài khoản 113 như thế nào, hãy cùng ketoan.vn tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

I. Mục đích của tài khoản 133

Theo điều 14 Thông tư 200/2014/TT-BTC thì tài khoản 113 là tài khoản kế toán được dùng để phản ánh các khoản tiền của doanh nghiệp:

Cũng trong điều này quy định khoản tiền đang chuyển bao gồm 2 loại, tiền Việt Nam và ngoại tệ được sử dụng trong các trường hợp sau:

hạch toán tài khoản 113

II. Kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản 113

Tài khoản 113 có 2 tài khoản cấp 2:

Kết cấu của tài khoản 113 gồm 3 phần: bên Nợ, bên Có và số dư bên Nợ. Nội dung phản ánh cụ thể của mỗi phần chi tiết như sau:

1. Bên Nợ

Phần này sẽ thể hiện các khoản tiền mặt hoặc séc bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ đã nộp vào ngân hàng hoặc đã gửi bưu điện để chuyển vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có.

Ngoài ra bên Nợ còn phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

2. Bên Có

Bên Có sẽ thể hiện số tiền kết chuyển vào tài khoản 112  – Tiền gửi ngân hàng hoặc các tài khoản liên quan. Đồng thời cũng phản ánh chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại số dư ngoại tệ là tiền đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

3. Số dư bên Nợ

Phần này sẽ được dùng để thể hiện các khoản tiền còn đang chuyển tại thời điểm báo cáo.

hạch toán tài khoản 113

III. Phương pháp hạch toán một số giao dịch thường gặp trong tài khoản 113

1. Thu tiền của khách hàng

Trong trường hợp doanh nghiệp đã thu tiền bán hàng, tiền nợ của khách hàng hoặc các khoản thu nhập khác bằng tiền mặt hoặc séc nộp thẳng vào ngân hàng mà không thông qua quỹ, nhưng lại chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng thì kế toán cần ghi như sau:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

Có TK 511 – Doanh thu hoạt động tài chính

Có TK 711 – Thu nhập khấc

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311) (nếu có)

2. Xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng

Khi kế toán xuất quỹ tiền mặt gửi vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng, ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

3. Làm thủ tục chuyển tiền từ khoản ở ngân hàng

Trong trường hợp kế toán đã làm thủ tục chuyển tiền từ tài khoản ở ngân hàng để trả cho chủ nợ nhưng lại chưa nhận được giấy báo Nợ của ngân hàng thì ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đâng chuyển (1131, 1132)

Có TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

4. Khách hàng trả trước tiền mua hàng bằng séc

Nếu sau khi doanh nghiệp nhận được séc từ người mua và nộp séc đó vào ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo Có của ngân hàng thì ghi:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1131. 1132)

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

hạch toán tài khoản 113

5. Ngân hàng báo Có các khoản tiền đang chuyển đã vào tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp

Nợ TK 112 – Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

6. Ngân hàng báo Nợ các khoản tiền đang chuyển đã chuyển cho người bán, người cung cấp dịch vụ

Nợ TK 331 – Phải trả cho người bán

Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1131, 1132)

7. Đối với khoản tiền đâng chuyển bằng ngoại tệ

Cách hạch toán khoản tiền ngoại tệ đang chuyển cũng tương tự như tiền gửi ngân hàng hay tiền mặt bằng ngoại tệ.

Khi lập báo cáo tài chính, kế toán sử dụng tỷ giá hối đoái giao dịch thực tế để đánh giá lại tiền đang chuyển là ngoại tệ cuối kỳ:

Nợ TK 113 – Tiền đang chuyển (1132)

Có TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Nợ TK 413 – Chênh lệch tỷ giá hối đoái

Có TK 113 – Tiền đang chuyển (1132)

Hy vọng qua bài viết này, kế toán sẽ có thể hạch toán các khoản tiền đang chuyển với tài khoản 113 một cách nhanh chóng, chính xác và hiệu quả nhất.

Xem thêm:

Hạch toán tài khoản 111 – Tiền mặt theo Thông tư 200

Định khoản chuyên sâu các giao dịch liên quan đến tài khoản 419 – Cổ phiếu quỹ

Cách hạch toán Tài khoản 334 – Phải trả công nhân viên

 

 

Recommended For You

About the Author: hocketoan