gia sư kế toán tại nhà
Số lượt xem

Đang online5
Tổng xem1

Theo nghị định 119/2018/NĐ-CP, kể từ 01/11/2020 doanh nghiệp bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên hóa đơn điện tử vẫn còn khá mới với nhiều DN, trong đó việc “hóa đơn điện tử có được sử dụng bảng kê không” vẫn gây thắc mắc cho nhiều bạn kế toán.

hóa đơn điện tử có được xuất kèm bảng kê không

Bảng kê dùng để làm gì

Khi danh mục hàng hóa, dịch vụ quá dài, số lượng hàng hóa vượt quá số dòng của một hóa đơn giấy, doanh nghiệp phải xuất hóa đơn kèm bảng kê. Vậy đối với hóa đơn điện tử thì sao, khi số lượng hàng hóa quá nhiều hoá đơn điện tử có cần xuất kèm theo bảng kê không ?

Hóa đơn điện tử là hình thức hóa đơn không giới hạn số dòng, nên HĐĐT không xuất kèm bảng kê. Tuy nhiên do chưa có một văn bản nào hướng dẫn chính thức để áp dụng, nên việc áp dụng hóa đơn điện tử kèm bảng kê còn phụ thuộc vào từng Cơ quan thuế tại các địa điểm khác nhau. DN nào có nhu cầu sử dụng hóa đơn điện tử muốn xuất kèm bảng kê, cần liên hệ và có sự chấp thuận của cơ quan thuế sở tại.

Hóa đơn điện tử nhiều hơn 1 trang

HĐĐT không cần xuất theo bảng kê, vậy trường hợp hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang thì sao ? Theo khoản 1 Điều 19, Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, phần đầu các trang sau của hóa đơn điện tử nhiều trang phải đảm bảo hiển thị các thông tin sau đây:

  • Cùng tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán, trường hợp nếu người mua là đơn vị kế toán thì trang sau của hóa đơn phải có tên, địa chỉ và chữ ký của người mua.
  • Cùng số hóa đơn của trang đầu
  • Cùng mẫu và ký hiệu hóa đơn như trang đầu.
  • Kèm theo ghi chú bằng tiếng Việt không dấu “tiep theo trang truoc - trang X/Y” (trong đó X là số thứ tự trang và Y là tổng số trang của hóa đơn đó).”

Những thông tin này đã được các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử thiết kế đầy đủ. Các bạn kế toán có thể yên tâm xuất hóa đơn điện tử nhiều hơn một trang.

Bình luận

Các bài viết mới

Không có tin nào

Các tin cũ hơn