Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản

Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Chuyên mục: Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp Thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản Căn cứ văn bản hợp nhất  Số:... Read more »

Hướng dẫn xây dựng biểu đồ hình tròn trong Excel, nhiều kỹ thuật hay và hữu ích.

Hướng dẫn xây dựng biểu đồ hình tròn trong Excel, nhiều kỹ thuật hay và hữu ích. Chuyên mục: Excel cơ bản Trong bài viết này, Học Gia Sư Kế Toán sẽ... Read more »

Hướng dẫn về tài khoản 152 – nguyên liệu, vật liệu theo thông tư 200

Hướng dẫn về tài khoản 152 – nguyên liệu, vật liệu theo thông tư 200 Chuyên mục: Kế toán Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu... Read more »

Công Thức Excel, ví dụ và mẹo để tiết kiệm thời gian

Công Thức Excel, ví dụ và mẹo để tiết kiệm thời gian Chuyên mục: Excel cơ bản∙Excel nâng cao∙Thủ thuật Excel Trong bài viết này, Học Gia Sư Kế Toán sẽ hướng... Read more »

Hướng dẫn về tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo thông tư 200

Hướng dẫn về tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán theo thông tư 200 Chuyên mục: Chế độ kế toán theo TT200 Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014,... Read more »

Các ví dụ công thử mảng cho Excel dành cho người mới bắt đầu và người dùng muốn tìm hiểu sâu

Các ví dụ công thử mảng cho Excel dành cho người mới bắt đầu và người dùng muốn tìm hiểu sâu Chuyên mục: Excel nâng cao∙Excel VBA∙Thủ thuật Excel Công thức mảng... Read more »

Hướng dẫn về tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản theo thông tư 133

Hướng dẫn về tài khoản 229 – Dự phòng tổn thất tài sản theo thông tư 133 Chuyên mục: Kế toán Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016... Read more »

Cách làm nổi bật các ô và các hàng trùng lặp trong Excel

Cách làm nổi bật các ô và các hàng trùng lặp trong Excel Chuyên mục: Excel cơ bản Trong hướng dẫn này, Học Gia Sư Kế Toán sẽ hướng dẫn các bạn... Read more »

Hướng dẫn về tài khoản 217 – bất động sản đầu tư theo thông tư 200

Hướng dẫn về tài khoản 217 – bất động sản đầu tư theo thông tư 200 Chuyên mục: Kế toán Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có... Read more »

CONCATENATE TRONG EXCEL: KẾT HỢP CHUỖI VĂN BẢN, Ô VÀ CỘT

CONCATENATE TRONG EXCEL: KẾT HỢP CHUỖI VĂN BẢN, Ô VÀ CỘT Chuyên mục: Excel cơ bản Trong hướng dẫn này, Học Gia Sư Kế Toán và bạn sẽ cùng học các cách... Read more »

Tùy chỉnh biểu đồ Excel: thêm tiêu đề, trục, chú thích, nhãn dữ liệu và nhiều thứ khác

Tùy chỉnh biểu đồ Excel: thêm tiêu đề, trục, chú thích, nhãn dữ liệu và nhiều thứ khác Chuyên mục: Excel cơ bản∙Excel nâng cao∙Thủ thuật Excel Sau khi bạn đã tạo... Read more »