Hướng dẫn về tài khoản 138 – Phải thu khác của thông tư 200

Hướng dẫn về tài khoản 138 – Phải thu khác của thông tư 200 Chuyên mục: Kế toán Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu lực... Read more »

Cách chuyển đổi Excel sang file CSV và xuất các tệp Excel sang định dạng CSV UTF-8

Cách chuyển đổi Excel sang file CSV và xuất các tệp Excel sang định dạng CSV UTF-8 Chuyên mục: Excel nâng cao∙Thủ thuật Excel Trong bài này, Học Gia Sư Kế Toán... Read more »

Cách chuyển đổi bảng Excel sang HTML

Cách chuyển đổi bảng Excel sang HTML Chuyên mục: Excel cơ bản∙Excel nâng cao∙Thủ thuật Excel Nếu bạn tạo ra một bảng Excel và bây giờ muốn xuất bản nó trực tuyến... Read more »

Làm thế nào để tách chuỗi văn bản trong Excel theo dấu phẩy, khoảng trắng, ký tự xác định

Làm thế nào để tách chuỗi văn bản trong Excel theo dấu phẩy, khoảng trắng, ký tự xác định Chuyên mục: Excel nâng cao∙Thủ thuật Excel Trong bài viết này, blog.hocexcel.online sẽ giải... Read more »

10 Tips Để Tạo Một Report Xuất Sắc Trên Excel

Bạn đang tìm cách Tạo Một Report Xuất Sắc Trên Excel ? Điều gì thực sự tạo nên một bảng báo cáo xuất sắc? Là do kiến thức chuyên môn hay kĩ... Read more »

Hướng dẫn về tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo thông tư 200

Hướng dẫn về tài khoản 242 – Chi phí trả trước theo thông tư 200 Chuyên mục: Kế toán Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt đầu có hiệu... Read more »

POWER QUERY – TRA CỨU GIÁ TRỊ BẰNG HỢP NHẤT

POWER QUERY – TRA CỨU GIÁ TRỊ BẰNG HỢP NHẤT Chuyên mục: Bài tập Excel∙Excel cơ bản∙Excel nâng cao  Nếu bạn sử dụng Power Query để tra cứu dữ liệu thì sao?... Read more »

Doanh thu

Doanh thu Chuyên mục: Kế toán∙Kế toán thuế∙Kế toán tổng hợp      Căn cứ văn bản hợp nhất  Số: 26/VBHN-BTC ngày 14 tháng 09 năm 2015 : Doanh thu để tính... Read more »

Cách đếm các giá trị khác biệt và duy nhất trong Excel

Cách đếm các giá trị khác biệt và duy nhất trong Excel Chuyên mục: Excel cơ bản Trong hướng dẫn này, Blog Học Gia Sư Kế Toán sẽ hướng dẫn các bạn... Read more »

Ứng dụng Power Query xây dựng mô hình dữ liệu phân tích năng suất lao động – Phần 4

Ứng dụng Power Query xây dựng mô hình dữ liệu phân tích năng suất lao động – Phần 4 Chuyên mục: Excel nâng cao Qua 2 phần trước, chúng ta đã ứng dụng Power... Read more »

Hướng dẫn về tài khoản 641 – Chi phí bán hàng theo thông tư 200

Hướng dẫn về tài khoản 641 – Chi phí bán hàng theo thông tư 200 Chuyên mục: Chế độ kế toán theo TT200 Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014,... Read more »

Hàm VLOOKUP lại lỗi NA, Name, Value – xử lý lỗi VLOOKUP

Hàm VLOOKUP lại lỗi NA, Name, Value – xử lý lỗi VLOOKUP Chuyên mục: Excel cơ bản Trong bài viết này, Học Gia Sư Kế Toán sẽ giúp các bạn giải quyết... Read more »

Các giá trị khác biệt và duy nhất trong Excel: cách tìm kiếm, lọc, lựa chọn và đánh dấu

Các giá trị khác biệt và duy nhất trong Excel: cách tìm kiếm, lọc, lựa chọn và đánh dấu Chuyên mục: Excel cơ bản Trong bài viết lần này, Học Gia Sư... Read more »

Khoá học tin học văn phòng Excel Word Powerpoint từ cơ bản tới nâng cao

Khoá học tin học văn phòng Excel Word Powerpoint từ cơ bản tới nâng cao Chuyên mục: Góc chia sẻ Không còn phải nói quá nhiều về tầm quan trọng của tin... Read more »

Cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN

Cách lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân TNCN Chuyên mục: Kế toán∙Kế toán thuế∙Tài nguyên Việc quyết toán thuế TNCN là việc bắt buộc phải làm cho dù... Read more »

Excel nâng cao: kết hợp VLOOKUP, SUM và SUMIF

Excel nâng cao: kết hợp VLOOKUP, SUM và SUMIF Chuyên mục: Excel cơ bản∙Excel nâng cao Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể... Read more »