Dữ liệu lịch sang định dạng bảng - Công thức Excel

Chuyển đổi định dạng lịch sang bảng trong Excel

Bạn đã bao giờ có dữ liệu ở định dạng lịch và chỉ ước bạn có thể đưa nó ở định dạng bảng? Một cái gì đó như thế này: Bạn có thể... Read more »
Giải thích lưới 9 ô

Lập bản đồ tuyển nhân tài Excel

Tôi đã học về một kỹ thuật nhân sự mới để lập bản đồ tài năng trong một dự án tư vấn gần đây. Nó được gọi là lưới 9 ô. Trong trang này, hãy... Read more »
Demo của Excel Image Lookup - Tìm kiếm và hiển thị hình ảnh phù hợp

Tra cứu hình ảnh trong Excel

Bạn có bao giờ muốn tra cứu hình ảnh hoặc hình ảnh trong Excel không? Một cái gì đó như dưới đây. Trong bài viết này, hãy tìm hiểu cách thiết lập tra... Read more »
biểu tượng trick1 có giới hạn

thủ thuật định dạng có điều kiện đơn giản

Định dạng có điều kiện trong Excel là một tính năng cực kỳ hữu ích. Trong trang này, hãy để tôi chia sẻ 5 thủ thuật đơn giản và sáng tạo cho bạn. Nếu... Read more »
mẫu-dữ liệu-nếu-công thức-nâng cao-thủ thuật

10  thủ thuật IF nâng cao

IF là hàm Excel được sử dụng nhiều nhất. Dưới đây là 10  thủ thuật IF nâng cao để đưa công thức của bạn lên cấp độ tiếp theo🚀 Trong bài viết này, bạn sẽ... Read more »
dữ liệu từ tùy chọn PDF - truy vấn nguồn lấy dữ liệu excel

Trích xuất dữ liệu từ PDF sang Excel

Trong hướng dẫn này, hãy tìm hiểu cách, Trích xuất dữ liệu dạng bảng từ một tệp PDF sang Excel Kết hợp và trích xuất các bảng từ nhiều PDFS sang Excel... Read more »
văn bản-hàm-mẫu-dữ liệu

6 hàm TEXT cơ bản trong Excel

Các hàm văn bản trong Excel rất hữu ích để làm sạch các giá trị văn bản / chữ và số, trích xuất các phần của ô và trình bày kết quả... Read more »
định dạng giá trị ngày và giờ trong Excel

Cách sử dụng các giá trị ngày tháng trong Excel

Biết cách sử dụng các giá trị ngày tháng trong Excel có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều thời gian trong công việc bảng tính hàng ngày. Hãy để chúng tôi chuẩn bị cho... Read more »

Tìm hiểu về Power Query

Tìm hiểu về Power Query Chuyên mục: Bài tập Excel∙Excel nâng cao∙Power BI∙Power Query Trong bài viết này, Học Gia Sư Kế Toán sẽ giới thiệu bạn những thông tin về Power... Read more »

Những chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN

Những chi phí không được trừ khi xác định thuế TNDN Chuyên mục: Thuế TNDN         Căn cứ Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung... Read more »

Cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel

Cách cộng trừ ngày, tháng, năm trong Excel Chuyên mục: Bài tập Excel∙Excel cơ bản∙Excel nâng cao∙Thủ thuật Excel Trong bài viết này, Học Gia Sư Kế Toán sẽ hướng dẫn cách... Read more »

Hướng dẫn về tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 200

Hướng dẫn về tài khoản 421 – Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo thông tư 200 Chuyên mục: Kế toán Thông tư số 200/2014/TT-BTC  được ban hành ngày 22/12/2014, bắt... Read more »

Tìm hiểu về luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12

Tìm hiểu về luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 Chuyên mục: Kế toán∙Kế toán thuế Luật thuế tài nguyên số 45/2009/QH12 ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009 quy định về đối tượng... Read more »

Hướng dẫn các cách tính tuổi từ ngày sinh trong Excel

Hướng dẫn các cách tính tuổi từ ngày sinh trong Excel Chuyên mục: Excel cơ bản∙Thủ thuật Excel Trong bài viết này, Học Gia Sư Kế Toán sẽ giúp bạn tính tuổi... Read more »

Hướng dẫn về tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư 133

Hướng dẫn về tài khoản 352 – Dự phòng phải trả theo thông tư 133 Chuyên mục: Kế toán Thông tư 133/2016/TT-BTC ban hàng ngày 26 tháng 8 năm 2016 hướng dẫn... Read more »

Hướng dẫn cố định dòng và cột nâng cao trong Excel, Cách Mới và Hiệu quả

Hướng dẫn cố định dòng và cột nâng cao trong Excel, Cách Mới và Hiệu quả Chuyên mục: Excel cơ bản∙Thủ thuật Excel Trong bài viết này, Học Gia Sư Kế Toán sẽ... Read more »