Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập kê khai thuế như thế nào?

Bạn đang tìm hiểu Chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập kê khai thuế như thế nào?

Các doanh nghiệp thường mở thêm các chi nhánh mới để tăng quy mô sản xuất kinh doanh. Việc hạch toán ở các chi nhánh này có thể thực hiện phụ thuộc hoặc độc lập với trụ sở chính. Bài viết dưới đây, Ketoan.vn sẽ hướng dẫn bạn cách kê khai các loại thuế cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập theo quy định hiện hành.

1. Kê khai thuế môn bài cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Kê khai tại chi nhánh đó

2. Xuất hóa đơn cho chi nhánh

Căn cứ điểm 2.6 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về xuất hóa đơn cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Xuất hóa đơn như bán hàng bình thường

Nếu chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở khác tỉnh, khi điều chuyển hàng hóa cho những chi nhánh này để bán thì doanh nghiệp có thể lựa chọn một trong hai cách sử dụng hóa đơn, chứng từ như sau

– Nhưng khi bán hàng thì những chi nhánh này sẽ phải lập hóa đơn bán hàng và Bảng kê hàng hóa bán ra gửi về trụ sở chính, để trụ sở chính lập hóa đơn GTGT cho hàng hóa thực tế tiêu thụ.

– Chi nhánh hạch toán phụ thuộc thực hiện kê khai nộp thuế GTGT đối với số hàng xuất bán và được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào những hóa đơn GTGT mà trụ sở chính giao hàng xuất cho.

3. Kê khai thuế GTGT cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Đối với doanh nghiệp kinh doanh thông thường

Căn cứ tại điều 11, Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định như sau:

Kê khai tại chi nhánh đó.

Đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, massage, karaoke thì Cục trưởng Cục Thuế địa phương quyết định về nơi kê khai thuế.

Nếu những chi nhánh này không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì kê khai thuế tại trụ sở chính.

Nếu doanh nghiệp có dự án kinh doanh bất động sản ở địa phương khác tỉnh với trụ sở chính, có thành đơn vị trực thuộc thì đăng ký thuế và nộp thuế theo phương pháp khấu trừ với cơ quan thuế của địa phương đó.

Đối với những doanh nghiệp sản xuất

Những cơ sở sản xuất (bao gồm cả cơ sở gia công, lắp ráp) khác tỉnh với trụ sở chính, nếu không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì:

2% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 10%)

1% (đối với hàng hóa chịu thuế suất thuế GTGT 5%) trên doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra.

Số thuế GTGT phải nộp cho địa phương =  Số thuế GTGT phải nộp tại trụ sở chính x Tỷ lệ (%) giữa doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm do cơ sở sản xuất ra hoặc sản phẩm cùng loại tại địa phương trên tổng doanh thu theo giá chưa có thuế GTGT của sản phẩm sản xuất ra của toàn doanh nghiệp.

4. Kê khai thuế TNDN cho chi nhánh hạch toán phụ thuộc và độc lập

Căn cứ Khoản 1 Điều 12 Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp:

Kê khai nộp thuế TNDN tại chi nhánh đó.

Recommended For You

About the Author: hocketoan