Cách hạch toán một số giao dịch chủ yếu tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Cách hạch toán một số giao dịch chủ yếu tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

3784

Cách hạch toán một số giao dịch chủ yếu tài khoản 338 - Phải trả, phải nộp khác

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Nguyên tắc hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác. Trong bài viết này, Ketoan.vn sẽ tiếp tục hướng dẫn bạn cách hạch toán một số nghiệp vụ liên quan đến tài khoản 338.

hạch toán tài khoản 338

1. Tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

Tài khoản này có 8 tài khoản cấp 2, như sau:

2. Phương pháp hạch toán tài khoản 338 – Phải trả, phải nộp khác

2.1. Khi phát hiện tài sản thừa chưa xác định rõ nguyên nhân phải chờ giải quyết:

Nợ TK 111, 152, 153, 156, 211 (giá trị hợp lý)

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 441 – Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 441 – Nguồn vốn đầu tư XDCB

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác (3388)

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Có TK 711 – Thu nhập khác

2.2. Kế toán BHXH, BHYT, BHTN, kinh phí công đoàn.

Nợ TK 622, 623, 627, 641, 642 (số tính vào chi phí sản xuất kinh doanh)

Nợ TK 334 – Phải trả người lao động (số trừ vào lương của người lao động)

Có TK – Phải trả, phải nộp khác

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 111, 112…

Nợ TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

Có TK 334 – Phải trả công nhân viên

Nợ TK 111, 112…

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

2.3. Khi vay, mượn vật tư, hàng hóa, nhận góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh không hình thành pháp nhân, ghi:

Nợ TK 111, 112, 152, 153, 156…

Có TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

2.4. Hướng dẫn hạch toán doanh thu chưa thực hiện về cho thuê TSCĐ, BĐS đầu tư theo phương thức cho thuê hoạt động:

Nợ các TK 111, 112, … (tổng số tiền nhận trước)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (giá ch­ưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33311).

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (giá cho thuê ch­ưa có thuế GTGT)

Nợ TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (số tiền trả lại cho ng­ười đi thuê về thuế GTGT của hoạt động cho thuê TSCĐ không thực hiện được)

Có các TK 111, 112, …

2.5. Hạch toán bán hàng hóa theo phương thức trả chậm, trả góp

Nợ các TK 111, 112, 131, …

Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả chậm, trả góp và giá bán trả tiền ngay chưa có thuế GTGT)

Có TK 3331 – Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 515 – Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ các TK 111, 112, …

Có TK 131 – Phải thu của khách hàng

Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán

Có các TK 154, 155, 156, 157,…

2.6. Trường hợp bán và thuê lại TSCĐ là thuê tài chính có giá bán lớn hơn giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại:

Nợ các TK 111, 112, … (tổng giá thanh toán)

Có TK 711- Thu nhập khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)

Có TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp.

Nợ TK 811 – Chi phí khác (giá trị còn lại của TSCĐ bán và thuê lại)

Nợ TK 214 – Hao mòn TSCĐ (giá trị hao mòn) (nếu có)

Có TK 211 – TSCĐ hữu hình (nguyên giá TSCĐ).

Nợ TK 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

Có các TK 623, 627, 641, 642, …

Xem thêm bài viết tại

Những sai sót cần tránh trong kế toán khoản phải thu – phải trả khách hàng

Những lưu ý khi kế toán doanh thu chưa thực hiện

Có được tham gia bảo hiểm tiếp sau khi đã rút BHXH 1 lần?


Phần mềm kế toán MISA SME.NET sẽ cung cấp mọi góc nhìn về tình hình tài chính doanh nghiệp, nhập liệu tự động và kiểm soát tính hợp lệ từ các giao dịch ngân hàng, hóa đơn, mã số thuế… MISA SME.NET là sản phẩm của MISA, công ty có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm kế toán cho hơn 200.000 doanh nghiệp.

misa.sme.net

Recommended For You

About the Author: hocketoan