Hạch toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng

Hạch toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 29/11/2020 729 Kế toán doanh thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng phản ánh số tiền khách hàng phải trả... Read more »

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

Hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 30/06/2020 999 Rows of shelves with boxes in modern warehouse Kê khai thường xuyên là phương pháp hạch toán hàng... Read more »

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 154 – Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang theo Thông tư 107

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 154 – Chi phí SXKD, dịch vụ dở dang theo Thông tư 107 23/02/2020 1522 Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế toán và... Read more »

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 200

Hướng dẫn hạch toán tài khoản 113 theo Thông tư 200 11/12/2019 2981 Tài khoản 113 – Tiền đang chuyển là một tài khoản quen thuộc với kế toán, thường được sử... Read more »

Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp

Hạch toán tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp 11/02/2020 5996 Đối với các công ty sản xuất, tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp đã... Read more »

Phương pháp hạch toán tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu

Phương pháp hạch toán tài sản cố định phát hiện thừa, thiếu 06/03/2020 1288 Trong quá trình kiểm kê, doanh nghiệp có thể phát hiện thừa, thiếu tài sản cố định. Mọi... Read more »

Chiết khấu thương mại là gì? Cách hạch toán chiết khấu thương mại?

Chiết khấu thương mại là gì? Cách hạch toán chiết khấu thương mại? 20/04/2021 1068 Đối với các doanh nghiệp đơn thuần là thương mại hoặc là nhà phân phối cho các... Read more »

Hàng cho, biếu, tặng trong doanh nghiệp hạch toán thế nào cho đúng chuẩn

Hàng cho, biếu, tặng trong doanh nghiệp hạch toán thế nào cho đúng chuẩn 07/10/2019 1450 Shopping Online Background Trong doanh nghiệp, đôi khi kế toán phải xử lý các nghiệp vụ... Read more »

Cách hạch toán nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 200

Cách hạch toán nguyên vật liệu Tài khoản 152 theo Thông tư 200 16/05/2019 2649 Quản trị nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp, trong đó... Read more »

Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn

Cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 26/09/2019 1856 Ketoan.vn sẽ giới thiệu đến bạn cách hạch toán tài khoản 128 – Đầu tư... Read more »

Hạch toán tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư 200

Hạch toán tài khoản 441 – Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản theo hướng dẫn của Thông tư 200 28/04/2020 1024 Bài viết sẽ nêu ra các nguyên tắc kế... Read more »

Hướng dẫn hạch toán chi phí quà Tết tặng khách hàng và nhân viên

Hướng dẫn hạch toán chi phí quà Tết tặng khách hàng và nhân viên 06/01/2020 2925 Tặng quà Tết dường như đã trở thành thông lệ không thể thiếu; nét văn hóa... Read more »

Hạch toán tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo hướng dẫn của Thông tư 107

Hạch toán tài khoản 336 – Phải trả nội bộ theo hướng dẫn của Thông tư 107 08/03/2020 1875 Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ cơ... Read more »

Hạch toán tài khoản 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất

Hạch toán tài khoản 3332 thuế tiêu thụ đặc biệt mới nhất 09/01/2020 1447 Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt là công việc bắt buộc với kế toán trong việc ghi... Read more »

Phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200

Phương pháp hạch toán chênh lệch tỷ giá hối đoái theo thông tư 200 03/09/2019 1204 Trong quá trình hoạt động tại doanh nghiệp có những nghiệp vụ kinh tế phát sinh... Read more »

Hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán theo hướng dẫn của Thông tư 107

Hạch toán tài khoản 331 – Phải trả cho người bán theo hướng dẫn của Thông tư 107 04/03/2020 2219 Những nguyên tắc kế toán và cách định khoản các nghiệp vụ... Read more »